X 20
Bugun...Viyana’da yeni online Sosyal yardım başvuruları başladı

Çalışacak durumda olmayan, iş bulamayan ve başka yardım alma hakkı olmayan insanların sosyal entegrasyonunun sağlanması için yasal olarak düzenlenmiş (acil) mali yardımlar için başvurular elektronik posta yoluyla veya posta yoluyla yapabilirsiniz.

facebook-paylas
Güncelleme: 24-02-2021 22:30:10 Tarih: 23-02-2021 21:19

Viyana’da yeni online Sosyal yardım başvuruları başladı

Asgari Geçim Temini talebi hakkında bilgilendirme

Bu bilgilendirme sayfası size talepte bulunma ve süreç hususunda önemli bilgiler vermektedir. Lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyunuz! Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 13 uyarınca Veri Koruma Yasasına ilişkin bilgiler buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.Viyana Asgari Geçim Temini nedir?
Viyana Asgari Geçim Temini zor durumda olan insanlara maddi yardım şeklinde destek vermektedir ve aynı zamanda sosyal danışmanlar tarafından danışmanlık ve süreç desteği sunmaktadır. Bunun temelini Viyana Asgari Geçim Temini Yasası oluşturur.

 Hangi ön koşullar doğrultusunda Asgari Geçim Temini yardımı alabilirsiniz?
Viyana Asgari Geçim Temini Yasası uyarınca yardım almanız aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda mümkündür:
› yaşam merkeziniz ve ana yerleşim adresiniz (ikamet kayıt) Viyana’da ise ve gerçekten Viyana’da yaşıyorsanız ve
› hiç geliriniz yok ise veya geliriniz her bir asgari standart meblağının altında ise ve
› Avusturya vatandaşıysanız veya bu duruma eşit konumdaysanız ve bazı ek ön koşulları yerine getiriyorsanız.

 Avusturya vatandaşlarına eşit konumda olanlar:
› Avrupa Birliği (AB)/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) vatandaşları veya › iltica hak sahipleri veya
› ikincil (subsidiarite) korunma hakkı bulunanlar veya
› uzun süreli oturma hakkı olan üçüncü ülke vatandaşları yani ‘Sürekli oturma izni – AB’ („Daueraufenthalt-EU“) veya öyle sayılanlar.

 Viyana Asgari Geçim Teminini nasıl elde edebilirsiniz?
1. Talep formunu doldurun!
› Talep formunu tüm Viyana Sosyal Merkezlerinde ve internetten indirmek için burada bulabilirsiniz.
› Talep formunu eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurunuz.
› Siz, eşiniz/hayat arkadaşınız/kayıtlı partneriniz ve 21 yaşını doldurmuş ve öğrenci olup 18. doğum gününden önce okul eğitimine başlamış reşit çocuklar bu talep formunu imzalamak zorundadırlar, eğer ki müşterek hanede birlikte yaşıyorlarsa.
     style="display:block"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout-key="-7p+ex-1g-2s+as"
     data-ad-client="ca-pub-1798253463053498"
     data-ad-slot="3569178023">2. Tüm belgelerin kopyalarını ekleyiniz! Müşterek hanede birlikte yaşayan tüm kişilerin (çocuklar dahil) aşağıda belirtilen belgeleri, eksiksiz ve kopya halinde eklenmelidir:
› Resmi kimlik belgesi (örneğin: pasaport) › Evraklar Yabancılar ve İltica Federal Dairesi’nin kabul kararı, güncel oturma izni, evlilik belgesi, kesinleşmiş boşanma hükmü/ kararı, uzlaşmalı boşanma protokolü, çocukların doğum belgeleri, vs.
› Güncel gelir belgeleri
Maaş/ücret belgeleri (net gelir), Sağlık Sigorta Kurumundan gelir belgeleri (örneğin: hastalık parası, çocuk bakım parası, rehabilitasyon parası), nafaka gelirleri, emeklilik kararı, alınan yardımlara ilişkin kararlar, diğer gelirlerin türü ve meblağına ilişkin belgeler

 Talep edilmiş olan yardımlara ilişkin belgeler
İşsizlik ve İşbulma Kurumuna (AMS) yönelik yardım talepleri, Sağlık Sigorta Kurumunun yardımları, nafakalar, emeklilik maaşı ve diğer gelirler

› Mal varlığına ilişkin belgeler
Banka hesabı dekontları, birikimler, menkul değerler, tasarruf birikim sözleşmeleri, hayat sigortasının/emeklilik tedbiri ek sigortasının geri satın alma meblağı, miras, hibeler, hususi otomobil ve sahip olunan gayri menkullere ilişkin belgeler
› Kira belgeleri Kira sözleşmesi, güncel kira bedeline ilişkin belge (banka kartı, banka hesabı dekontu, vs.)
› Banka hesap sahibine ilişkin belgeler (Kontokarte, Kontoauszug, usw.)
› Özürlü hüviyeti Federal Özürlüler Yasası (BBG) madde 40 uyarınca3. Talep formunu ve kopyalanmış belgeleri teslim ediniz!
Sizin bağlı bulunduğunuz Sosyal Merkezin adresini ve iletişim bilgilerini bu bilgilendirme sayfasının arkasında bulabilirsiniz. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış talep formunu kopyalanmış belgelerle birlikte aşağıda belirtilen şekilde ulaştırabilirsiniz:
› posta yoluyla ilgili Sosyal Yardım Merkezine veya
› e-mail olarak ilgili Sosyal Yardım Merkezine yollanabilir veya
› Sosyal Yardım Merkezi’nin bina posta kutusunun içine atılabilir veya
› Viyana Şehri Belediyesi Sosyal hususlar, Sosyal ve Sağlık Hukuku Bölümü’nün ilgili kuruluş merkezine (iletişim adreslerine bakınız) şahsen teslim edilebilir.

      style="display:block"
     data-ad-format="autorelaxed"
     data-ad-client="ca-pub-1798253463053498"
     data-ad-slot="3227149552">4. Viyana Asgari Geçim Temini yardımı alabileceğinizi nasıl öğrenirsiniz?
Viyana Şehri Belediyesinin Sosyal hususlar, Sosyal ve Sağlık Hukuku Bölümü sizin Asgari Geçim Temini yardımı ve/veya kira yardımı alma hakkına sahip olup olmadığınızı denetler ve yazılı karar ile talebinize cevap verir. Bunun için gerekli ön koşul, talep formunu eksiksiz doldurmuş ve teslim etmiş olmanızdır. Yazılı karar size posta yoluyla iletilecektir.

Hangi haklara sahipsiniz?
› talepte bulunma hakkına
› talep sürecine ilişkin bilgi alma hakkına › içinde bulunduğunuz zor durumu anlatma hakkına
› yazılı bir kararın size iletilmesi hakkına (eğer eksiksiz bir talep formu teslim ettiyseniz)
› yazılı karara itirazda bulunma hakkına sahipsiniz.

Yükümlülükleriniz nelerdir?
İş birliği yükümlülüğü Aşağıda belirtilen hususları yerine getirmek zorundasınız:
› tüm gerekli evrakları sunmak, › tüm bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vermek ve
› mevcut yardım haklarını (nafaka ve benzeri) geçerli şekilde talep etmek. Aksi takdirde yardım reddedilebilir veya iptal edilebilir. Ret veya iptal süresi için sonradan ödeme yapılmaz.

İş gücünün kullanılması
Çalışabilir durumda olan kişiler makul işleri kabul etmek zorundadırlar, sonradan eğitime veya farklı eğitime katılma veya işe dahil tedbirlerde yer alma zorunluğundadırlar. Danışmanlık ve süreç desteği veren kuruluşlardaki randevulara riayet edilmelidir. İş gücünün kullanılması veya işe dahil tedbirlerde yer alınması reddedilirse, geçim masraflarınızı karşılamak için hesaba alınan her bir asgari standart meblağı basamaklı olarak eksiltilir.
› %25 eksiltme, bir aylık süre için
› %50 eksiltme, tekrardan çalışma reddi durumunda, iki aylık süre boyunca.
› %100 eksiltme, sürekli devam eden ısrarla ret durumunda, reddin devam ettiği süre boyunca.     style="display:block"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout-key="-7p+ex-1g-2s+as"
     data-ad-client="ca-pub-1798253463053498"
     data-ad-slot="3569178023">18 – 25 yaş arası
18-25 yaş arası kişilerde farklı asgari standart meblağları uygulanır. Eğitim, okul, kurs tedbirleri veya çalışmakta olan kişiler, aktif olarak iş birliğinde olmayan kişilere göre daha yüksek meblağlarda yardım alırlar. Talepte bulunan kişilere, eğitim alma ve eğitimi sürdürme tedbirlerine katılmak için, dört ay boyunca oryantasyon süresi tanınır. Aksi takdirde daha düşük bir asgari standart meblağı yardımın hesaplanmasına esas alınır.

Sürdürülebilir gelir sağlama sürecine dahil olma: Beschäftigungsbonus plus (Çalışma ikramiyesi artı) Uzun süreli çalışma durumunda (bir yıl aralıksız çalışma veya 25 yaş altı insanlarda altı ay süren aralıksız çalışma durumunda), dilekçe vererek tek başına destek alan kişi olarak, asgari standart meblağının on iki katının yüzde sekizini tek seferde alma imkanına sahipsiniz.

Beschäftigungsbonus (Çalışma ikramiyesi)
Çalışarak kazanılan gelir üzerinden alınan özel ödenek (izin ve Noel parası), Asgari Geçim Temini yardımının hesabına dahil edilmez.

 
Bildirme yükümlülüğü
Aşağıda belirtilen hususlardaki değişiklikler derhal bildirilmelidir:
› Gelir, mal varlığı, aile ve barınma durumundaki değişiklikler
› Kira bedelinin meblağı › Viyana dışında kalma durumları, yurt dışında kalma durumları, hastanede, kur ve başkaca gecelemeli kalma durumları, tutuklu bulunma durumları, vs.
› Okul veya çıraklık eğitimi, işsizlik ve iş bulma kurumunun (AMS) sunduğu eğitim tedbirleri, entegrasyon tedbirleri
› Vatandaşlık ve/veya oturma izni türündeki değişiklikler Değişikliklerin bildirilmemesi durumu, ödenen yardım meblağlarının geri talep edilmesine yol açabilir.

 Entegrasyon yükümlülüğü
Entegrasyon Yasası madde 6 uyarınca entegrasyon yükümlülüklerin yerine getirilmesi:
› İmzalanmış entegrasyon beyannamesinin ibrazı
› Almanca kursuna, değerlere yönelik kursa ve oryantasyon kursuna katılım Entegrasyon yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, geçim masraflarını karşılamak için hesaba alınan her bir asgari standart meblağı basamaklı olarak %100’e kadar eksiltilir.

 Özürlü zammı
Federal Özürlüler Yasası (BBG) madde 40 uyarınca, özürlü hüviyeti sunulduğunda, tek başına destek alan kişiler için asgari standart meblağının yüzde 18 oranında aylık zam alma hakkı bulunmaktadır. Hem zam almak hem de özel ödenek almak (Viyana Asgari Geçim Temini Yasası (WMG) madde 8 fıkra 4 uyarınca) aynı anda mümkün değildir. Her iki yardımı almak için ön koşulların mevcut olması halinde, meblağ olarak daha yüksek olan özürlü zammı verilir.

 İletişim

Alan 1 – Linke Wienzeile Sosyal Merkezi
13., 14., 15., 16., 17., 18. ve 19. Bölgeler için Viyana Asgari Yaşam Güvencesinden sorumlu merkez
1150 Wien, Linke Wienzeile 278
E-Mail: post-rg1@ma40.wien.gv.at, Faks: 4000-99-15400

Alan 2 – Walcherstraße Sosyal Merkezi
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ve 20. Bölgeler için Viyana Asgari Yaşam Güvencesinden sorumlu merkez
1020 Wien, Walcherstraße 11
E-Mail: post-rg2@ma40.wien.gv.at, Faks: 4000-99-02400

Alan 3 – Lemböckgasse Sosyal Merkezi
10., 12. ve 23. Bölgeler için Viyana Asgari Yaşam Güvencesinden sorumlu merkez
1230 Wien, Lemböckgasse 61
E-Mail: post-rg3@ma40.wien.gv.at, Faks: 4000-99-23400

Alan 4 – Erdbergstraße Hedef kitle merkezi
Evsiz kişiler için Viyana Asgari Yaşam Güvencesinden sorumlu merkez, konut güvencesi, enerji yardımı ve sürekli yardımlar
1110 Wien, Erdbergstraße 228
E-Mail: post-rg4@ma40.wien.gv.at, Faks: 4000-99-11400

Alan 5 – Beatrix-Kempf-Gasse Sosyal Merkezi
11., 21. ve 22. Bölgeler için Viyana Asgari Yaşam Güvencesinden sorumlu merkez 1220 Wien, Beatrix-Kempf-Gasse 2 E-Mail: post-rg5@ma40.wien.gv.at, Faks: 4000-99-22400 Alan 6 – U25 (25 yaş altı) Viyana Gençlere Destek Lehrbachgasse 18-24 yaş arası (25. doğum gününe kadar) Viyana Asgari Yaşam Güvencesinden sorumlu merkez
1120 Wien, Lehrbachgasse 18
E-Mail: post-rg6@ma40.wien.gv.at, Fax: 4000-99-12400

Viyana Şehri Belediyesi (Stadt Wien)
Sosyal hususlar, Sosyal ve Sağlık Hukuku
Tel.: +43 1 4000 8040 www.soziales.wien.at

 

 HABER VİDEOSU
Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AVUSTURYA Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI