Avrupa’da Yaşayan Gurbetçilerden Talep: 185 Gün Şartı 30 Güne İndirilsin

Avrupa’da yaşayan Türk gurbetçiler, Türkiye’ye seyahatlerinde yabancı plakalı araçlarını kullanabilmek için yurt dışında kalma süresi şartının 185 günden 30 güne indirilmesini talep ediyorlar. Bu talep, özellikle emekli olmayan vatandaşlar için mevcut düzenlemenin yarattığı zorlukları hafifletmeyi amaçlıyor.

Avrupa’da Yaşayan Gurbetçilerden Talep: 185 Gün Şartı 30 Güne İndirilsin

UTKAN HABER (Viyana) – Avrupa’da yaşayan Türk gurbetçiler, Türkiye’ye sıklıkla yaptıkları seyahatlerde kullanacakları yabancı plakalı araçları için mevcut 185 gün yurt dışında kalma şartının 30 güne düşürülmesini talep ediyor. Bu değişiklik, özellikle emekli olmayan vatandaşların yaşadığı zorlukları azaltmayı hedefliyor.

Emekliler için 185 günü sorunu yok!
28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler, yurtdışında yerleşik emekli Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araçlarını Türkiye’de dört yıla kadar süreyle bulundurmalarına olanak tanıyor. Ancak, emekli olmayan gurbetçiler için durum daha karmaşık. Her iki yıl sonunda araçlarıyla yurt dışına çıkmaları gerekiyor ve Türkiye’de 180 günden fazla kalmaları durumunda Avrupa’ya döndüklerinde en az 185 gün yurt dışında kalmaları şartı bulunuyor.

Bu Haberler İlginizi Çekebilir
Macaristan Otobanlarında Akaryakıt Fiyatları Şehir İçi Fiyatlarından 54 Forint Daha Yüksek

Macaristan’da otobanlarda akaryakıt fiyatları şehir içlerine göre litrede 54 Forint ...

Gurbetçilere Üzücü Haber: Yurtdışından Türkiye’ye İkinci Telefon Getirilmesine Yasak Getirildi

Türkiye'ye yurtdışından ikinci bir cep telefonu getirilmesine yasak getirildi; fazladan ...

Avusturya-Türkiye İlişkilerinde Yeni Perspektifler: Dışişleri Bakanı Schallenberg Ankara’da

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 13-14 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ...

2009/15481 Sayılı Karar ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu uyarınca yapılan düzenlemeler, emekliler için büyük ölçüde esneklik sağlarken, emekli olmayanlar için büyük engeller ortaya koyuyor. Bu durum, sık sık Türkiye’ye gidip gelen vatandaşlar için ciddi bir engel teşkil ediyor. Bu nedenle, gurbetçi toplulukları arasında 185 gün şartının 30 güne indirilmesi yönünde artan bir talep bulunmaktadır.

Yurtdışından Emekli Olanlarda 185 Gün Şartının Aranmayacağı Haller
Yurtdışından emekli olanların, emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri adlarına kayıtlı taşıt için yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz.

730 günlük sürenin tamamını kullanmadan taşıtıyla yurtdışına çıkan emeklilerin kalan süreden faydalanmak üzere, süresi içerisinde olmak kaydıyla yeniden taşıtlarıyla Türkiye’ye girmek istemeleri halinde, bu kişilerden yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz ve taşıtlarına kalan süre verilerek girişlerine izin verilir.

Türkiye’ye Getirilen Taşıtlara Verilen Süre Ne Kadardır?
Yurtdışında yerleşik vatandaşlarımız ile Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyruklular, yabancı plakalı taşıtlarını 2 yıla (730 gün) kadar Türkiye’de bulundurma ve kullanma imkânına sahiptir.

Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına 730 günü aşmamak üzere ikamet tezkeresinde belirtilen kadar süre verilir.

Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir. Tüzel kişiliklere ait taşıtların (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosiklet) vekaletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde 90 güne kadar süre verilir.

Kiralanarak getirilen taşıtlara verilecek süre, kişinin vatandaşlık ve oturumuna bağlı olarak, 730 günlük süreyi de aşmamak kaydıyla kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.

Taşıta verilen süre, tek seferde kullanabileceği gibi, parça parça da kullanılabilir. Ancak, her girişte 185 gün yurtdışında bulunma şartı gümrük idaresince kontrol edilir ve bu şartı sağlayanların taşıtlarına giriş izni verilir.

Bir Aylık Süreden Kimler Yararlanabilir?
Daha önce taşıtla yapılan girişlerde verilen sürenin tamamının kullanılması veya yurt dışında yerleşik olma koşulundaki 185 gün şartının sağlanmaması durumlarından birinin veya her ikisinin birlikte mevcut olması halinde, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişilerin bu ülkelerde adlarına kayıtlı taşıtlarına bir ay süre verilir. Bu süre Türkiye’ye giriş esnasında verilir ve tek seferde kullanılır. Hâlihazırda taşıtıyla Türkiye’de bulunanlar ile Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 365 gün içerisinde söz konusu bir aylık süre verilmiş kişiler bu haktan faydalanamaz.

Bir aylık süreden yararlanacakların, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerine ait pasaport, kimlik, oturum izni vb. evrak ile ikametlerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

Kalan Süreden Nasıl Yararlanılır?
Türkiye’ye taşıtıyla gelen yurtdışında yerleşik kişiler, giriş tarihinden geriye doğru son 185 gün içinde taşıt getirmiş ise kullanılan süreler 730 günden düşülür ve kalan süre verilir.

Türkiye’ye taşıtıyla gelen yabancı uyruklu kişiler (oturma izni-mavi kart hamili olanlar hariç) giriş tarihinden geriye doğru son 180 gün içinde taşıt getirmiş ise kullanılan süreler 90 günden düşülür ve kalan süre verilir.

Sürelere İlişkin Örnekler
1) Yabancı plakalı taşıt getirebilmek için yurtdışında yerleşik olma koşulunun (185 gün fiilen yurtdışında bulunma) sağlanması gerekir. Örnek: 07.03.2023 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişinin 07.03.2023’den geriye doğru 1 yıl yani 07.03.2022-07.03.2023 tarihleri arasında yurtdışındaki kalış süreleri hesaplanır ve 185 günden fazla yurtdışında kalan ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir. Bu süre hesabında taşıtlı ve taşıtsız deniz, hava, kara veya demiryoluyla yapılan tüm giriş ve çıkışlar dikkate alınır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 185 günlük sürenin kesintisiz olarak yurtdışında geçirilmesine gerek bulunmamaktadır.
-Türkiye’den Çıkış Türkiye’ye Giriş Yurtdışında Kalınan Süre Ulaşım Türü 07.03.2022 05.06.2022 90
-Havayolu 15.09.2022 14.12.2022 90
-Demiryolu 21.01.2023 07.03.2023 45
-Karayolu Yurt Dışında Kalınan Toplam Süre 225 gün

2) 185 gün yurtdışında kalma şartının her girişte sağlanması gerekir. Örnek: 15.01.2022 tarihinde taşıtıyla Türkiye’ye gelen kişinin taşıtına süre sonu 15.01.2024 olmak üzere 730 gün süre verilmiştir. Kişi taşıta verilen sürenin tamamını kullanmadan 240 gün Türkiye’de kaldıktan sonra 09.09.2022 tarihinde yurtdışına çıkarak taşıtı ile birlikte yeniden 13.09.2022 tarihinde Türkiye’ye gelmek istediğinde, taşıtının 490 gün süresi olmasına rağmen kişi giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde 180 günden daha fazla Türkiye’de kaldığından yurtdışında yerleşik olma koşulunu kaybetmiştir. Dolayısıyla kişi yurtdışından emekli değilse, taşıtı ile birlikte Türkiye’ye girişine izin verilmez.

3) Taşıta verilecek süre hesabında kişinin taşıtsız olarak Türkiye’de kaldığı süreler dikkate alınmaz. Örnek: Taşıtı ile Türkiye’de 730 gün kalarak 10.07.2022 tarihinde yurtdışına çıkan kişi, 11.01.2023 tarihinden önce Türkiye’ye taşıt getiremez. Bu tarihten önce havayoluyla Türkiye’ye gelerek 35 gün kalan kişi, 11.01.2023 tarihinde taşıtı ile birlikte Türkiye’ye tekrar geldiğinde 185 günlük yurtdışı yerleşiklik koşulunu sağlıyorsa; taşıtına 11.01.2025 tarihine kadar 730 gün süre verilir. Taşıta verilecek süre hesabında kişinin taşıtsız olarak Türkiye’de kaldığı 35 günlük süre dikkate alınmaz.

4) Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişiler, taşıtlarına verilen sürenin tamamını kullanmadan yurtdışına çıkarak taşıtlarıyla yeniden Türkiye’ye geldiklerinde kalan süre verilir. Örnek: 01.08.2022 tarihinde taşıtı ile birlikte Türkiye’ye gelip 30 gün kalarak 31.08.2022 tarihinde yurtdışına çıkan yabancı uyruklu kişi, 30.09.2022 tarihinde Türkiye’ye taşıtı ile birlikte tekrar geldiğinde bu sürede başka bir taşıt getirmemiş ise 90 günden daha önce kullanılan 30 gün düşülerek kalan 60 gün süre verilir ve taşıt 29.11.2022 tarihine kadar Türkiye’de kalabilir.

5) Halihazırda taşıtıyla Türkiye’de bulunurken yurtdışından emeklilik hakkı kazanan kişilerin, 730 günlük sürenin tamamını kullanarak yurtdışına çıktıktan sonra, yeniden Türkiye’ye taşıt getirebilmeleri için en az 185 gün süre geçmesi gerekir. Örnek: 10.01.2021 tarihinde taşıtıyla Türkiye’ye gelen kişinin taşıtına süre sonu 09.01.2023 olmak üzere 730 gün süre verilmiştir. Kişi 04.06.2021 tarihinde yurtdışından emeklilik hakkı kazanmıştır. Kişinin taşıtını süre sonu olan 09.01.2023 tarihine kadar yurtdışı etmesi gerekir ve yeniden Türkiye’ye taşıt getirebilmek için en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerektiğinden, 14.07.2023 tarihinden önce Türkiye’ye taşıt getiremez.

İrtibat Bilgileri
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına ilişkin mevzuat ve ayrıntılı bilgiye https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulansorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar adreslerinden ulaşılabilir.

İrtibat Bilgileri
Bakanlık Santrali: 90 312 449 10 00
Çağrı Merkezi: +90 312 444 8 482
Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA

Yayınlama: 08.05.2024
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.