X 20
Bugun...Yunanistan, uluslararası seyahatler için birtakım kısıtlamalar 3 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır

Yunanistan ile ülkemiz arasındaki kara ve deniz yolu ulaşımının kısıtlanması ve Türkiye’den Yunanistan’a, zorunlu haller dışındaki yolcu girişlerinin sınırlandırılmasına dair tedbirler 3 Mayıs 2021 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

facebook-paylas
Güncelleme: 26-04-2021 21:04:38 Tarih: 26-04-2021 20:57

Yunanistan, uluslararası seyahatler için birtakım kısıtlamalar 3 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır

1. Yunanistan, uluslararası seyahatler için yürürlükte bulunan birtakım kısıtlamaları,son olarak 3 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatmıştır.

2. Türkiye’ye Yönelik Kısıtlamalar:


Yunan makamlarınca 20 Mart 2021 tarihinde alınan kararlar neticesinde, ülkemiz havalimanları ile Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı arasında 23 Mart 2021, Selanik Makedonya Havalimanı arasında ise 29 Mart 2021 tarihinden itibaren tarifeli yolcu seferleri düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, ülkemiz dahil üçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan’a girişinin yasaklanmasına yönelik kısıtlayıcı tedbirler (ayrıntılı açıklamalara aşağıda üçüncü maddede yer verilmektedir) geçerliliğini korumaktadır.


Yunanistan ile ülkemiz arasındaki kara ve deniz yolu ulaşımının kısıtlanması ve Türkiye’den Yunanistan’a, zorunlu haller dışındaki yolcu girişlerinin sınırlandırılmasına dair tedbirler 3 Mayıs 2021 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

Ege adalarından Türkiye’ye deniz yoluyla yolcu seyahati imkânı bulunmamaktadır.

Hâlihazırda, kara hudut kapılarından Kastanies (Çörekköy-Edirne) geçişlere tamamen kapalı durumdadır. Her gün 07.00 ila 23.00 saatleri arasında açık olanKipi (İpsala) sınır kapısındanise Yunanistan’da ikameti bulunanvatandaşlarımız çıkış yapabilmektedir.
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1798253463053498"
     data-ad-slot="7619818267"
     data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true">


Türkiye'den Yunanistan'a kara hududundan ve deniz yoluyla giriş yapabilecek istisnai gruplar ise, Yunan makamlarınca şu şekilde tanımlanmıştır:

a) Yunan vatandaşları, Yunanistan’da ikamet izni bulunan veya ana /daimi ikametgâhları Yunanistan'da olan kişiler,
b) Mal taşıyan kamyonların şoförleri,
c) Gemi ile mal taşımacılığı yapanlar,
d) Zorunlu iş gerekçesiyle seyahat edeceğini ilgili Yunan diplomatik/konsüler misyonlarından alacakları belgeler ile kanıtlayan şahıslar.

3. Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Ülkeye Girişi Kısıtlaması:
AB üyesi ve Schengen bölgesi ülkeleri vatandaşları, bunların eşleri ve reşit olmayan çocukları ile yasal olarak birlikte yaşadıkları kişiler haricindekiüçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan’a girişleri 3 Mayıs2021 tarihine kadar yasaktır.

Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık,

Amerika Birleşik Devletleri, Sırbıstan,Rusya Federasyonu, İsrail,Ruanda ve Singapur daimi ikameti olan kişiler, işbu kısıtlama tedbirinden muaftırlar.


İşbu yasak kapsamına giren, ülkemiz dahil üçüncü ülke vatandaşlarının ikamet mahallerindeki Yunan konsoloslukları aracılığıyla, şahsi iş gerekçeleriyle, istisnai olarak Yunanistan’a girişlerine izin verilmesi için başvuruda bulunmaları mümkündür.

Sözkonusu yasaktan muaf tutulanlar Yunan makamlarınca şu şekilde sıralanmıştır:

a) Doktor, hemşire, sağlık alanı çalışanları ve araştırmacılar (mesleki faaliyet yürütmek amacıyla gelmeleri ve mesleki statülerine dair geçerli belgeleri sunmaları halinde)
b) AB veya Schengen Anlaşması üye ülkelerinde uzun dönemli veya daimi ikameti bulunan üçüncü ülke vatandaşları,
c) Resmi heyet üyeleri,
ç) Diplomatik/konsüler misyon mensupları, uluslararası ve Avrupa kuruluşları üyeleri, askerler ve güvenlik görevlileri ile Sivil Koruma Genel Sekreterliği kurmayları,
d) Gemi adamları, uçak mürettebatı, kiralık yangın söndürme uçaklarının mürettebatı ve mal taşıyan kamyon şoförleri ve gerekli yardımcı personel dahil, taşımacılık sektöründe çalışanlar
e) Transit yolcular,
f) Öğrenciler,
g) Yaşlı ve engelli kişilerin bakıcıları
h) Mevsimlik tarım işçiler

4.Seyahat Öncesinde Yapılacak İşlemler:
Uyruklarından ve seyahat vasıtalarından bağımsız olarak kara, hava ve deniz sınırlarından Yunanistan’a istisnai olarak giriş/çıkış yapacak şahısların yapmaları gereken işlemler:

i. Yolcu Tespit Formu:Yunanistan’a gelirken ve ülkeden ayrılırken, yolculuktan en az 24 saat öncehttps://travel.gov.gradresi üzerinden Yunanistan’daki temas bilgilerini de içerecek şekilde doldurulacak Yolcu Tespit Formu (Personal Lοcator Form-PLF) ve bu forma cevaben alınan teyit e-postası/kodu (bu form, seyahat başlangıç noktasından bağımsız olarak, Yunanistan’a seyahat edecek herkes için zorunludur).

ii. Yunanistan’a girişte Koronavirüs Testi Şartı: Beş (5) yaşından büyük tüm yolcuların, Yunanistan'a girmeden önceki son 72 saat içinde, seyahate başlayacakları ülkede koronavirüs (PCR) testi yaptırmaları ve (üzerinde isimleri, pasaport veya kimlik numaralarının açıkça yazılı olduğu İngilizce dilindeki) negatif test sonuçlarını ülkeye girişte Yunan makamlarına ibraz etmeleri zorunludur.

Gidilecek ülke talep etmediği sürece Yunanistan’dan ayrılırken test yapılmasına gerek yoktur.


Yunan makamları, PLF formu ve negatif PCR test sonucu ibraz etseler dahi, gelen yolcuların bir kısmına, sağlık algoritması temelinde sınırda tıbbi laboratuvar kontrolü uygulayabilecektir. Bu kişiler, test sonuçları alınıncaya kadar PLF formunda belirtilen ikamet adresinde (ev veya otel) öz karantinada kalacaklardır. Test sonucu pozitif çıkanlar ise, evde veya yetkili makamlarca belirtilen geçici ikamet yerinde 14 gün süreyle karantinada tutulacaklardır.

Keza, zorunlu iş seyahati kapsamında Yunanistan’a giriş yapmış şahısların, Yunanistan’ı terk etmeleri halinde, mevcut kısıtlamalar devam ettiği müddetçe, yeniden Yunanistan’a girişlerine müsaade edilmeyecektir.


iii.Zorunlu Karantina Uygulaması:

Aşağıda iv. maddeki istisnalar haricindeki üçüncü ülkelerden Yunanistan’a gelenlerin, PLF formunda kayıtlı daimi veya geçici ikametlerinde tabi olacakları zorunlu öz karantina süresi 7 (yedi) gündür.

Özellikle KakaviaveEvzonon sınır kapılarından ülkeye giriş yapan kişiler on dört (14) günlük zorunlukarantinaya tabi tutulurlar. Yunanistan'da işbu süreden daha az kalmaları halinde, geçici kısıtlama/karantina Yunanistan'da kaldıkları süre için geçerlidir.

Birleşik Krallık gelen kişilerin, ülkeye varışlarında yaptırmak zorunda oldukları Rapid test ardından girecekleri 7 günlük karantina süresinin sonunda yeniden PCR testi yaptırmaları zorunludur. Test sonucu çıkıncaya kadar karantinada kalmaya devam edecek bu kişiler, test sonuçlarının pozitif çıkması halinde ilgili Yunan sağlık makamlarının vaka yönetim usullerine uymakla zorunludur.

iv. Zorunlu Karantinadan Muaf Tutulanlar:

AB veya Schengen bölgesi üye ülkeleri ile Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, İsrail, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland, Ruanda ve Singapur
ikamet eden kişiler,


a) Yunanistan’a girişlerinden en az 72 saat önce yaptırdıkları PCR test sonucunun negatif olması veya
b) COVID-19’a karşı oldukları aşının üzerinden 14 gün geçtiğini yetkili makamlarca düzenlenecek İngilizce dilindeki aşılama sertifikasıyla (kimlik bilgileri, aşı türü ve doz sayısını içermelidir) belgelemeleri halinde, zorunlu karantinaya tabi olmadan Yunanistan’a kabul edilirler.

Rusya Federasyonu’nda ikamet eden şahıslar ise, KOVID-19’a karşı oldukları aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması ve ülkeye gelişlerinden azami 72 saat önce yaptırılmış PCR test sonuçlarının negatif olması koşuluyla, zorunlu karantinaya tabi olmadan Yunanistan’a kabul edilirler.

v. Yunanistan’a gelen şahıslardan bazılarına, mevcut sağlık algoritması ve örnekleme temelinde, tıbbi laboratuvar kontrolü uygulanır.Sözkonusu kontrole tabi tutulan kişiler, test sonuçları alınıncaya kadar, belirtecekleri ikamet adresinde veya otelde karantinada kalırlar.

5. Uluslararası Yük Taşımacılığını İlgilendiren Konular:

i. Uluslararası karayolu taşımacılığı hizmetinde çalışanlar, uyruklarından bağımsız olarak, Yunanistan’a girişlerinin ardından, gereksiz gecikmelere mahal vermeden ülkeden çıkmalı veya destinasyonlarına gitmeli ve devamında yedi (7) günlük geçici kısıtlamaya tabi tutulmalıdır. Bu çalışanların, bahsekonu süre içinde yeni bir uluslararası güzergahta çalışmaları icap ettiği takdirde, geçici kısıtlama tedbiri ortadan kalkmaktadır.
ii. Ülkeye girişte PCR test sonucu ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

iii. Karayoluyla yük taşımacılığı, Kipi dahil faal olan tüm kara sınır kapılarındaki mesai düzenlemelerinden(Ülkemize açılan Kipi ile Bulgaristan’a açılan Promahonas sınır kapılarında 07.00 ila 23.00; Arnavutluk’a açılan Kakavia ile Kuzey Makedonya’ya açılan Evzonon sınır kapılarında 07.00 ila 19.00 arasında hizmet verilmektedir)muaf olup, 24 saat geçiş yapılabilmektedir.


6. Havayolu Taşımacılığını İlgilendiren Diğer Hususlar:

i. Havayoluyla Yunanistan’a gelecek kişiler, yukarıda 4. maddede kayıtlı “Yolcu Tespit Formu” ile negatif koronavirüs test sonucunu, uçağa binişten önce ibraz etmeleri koşuluyla, uçuşa kabul edileceklerdir.
ii. Yunan vatandaşları ile Yunanistan’da daimi ikameti bulunan kişiler, havayoluyla Yunanistan dışına yapacakları seyahatler için, (iii) maddesinde kayıtlı “Yolcu Tespit Formu” (PLF) doldurmak zorundadır.
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1798253463053498"
     data-ad-slot="7619818267"
     data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true">


iii. Rusya Federasyonu’ndan, yalnızca Atina, Selanik, Iraklio, Korfu, Rodos, İstanköy, Mikonos, Santorini ve Hanya havalimanlarına uçuş gerçekleştirilebilecek olup, haftada azami 4000 yolcunun gelişine müsaade edilecektir.

7. Yukarıda maruz durum ışığında;


Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik uygulamakta olduğu kararda Türkiye'den Yunanistan'a kara hududundan giriş yapabilecek istisnai kişiler kapsamında Avrupa ülkelerinde ya da Schengen ülkelerinde oturum iznine sahip olan kişilere yer verilmemektedir. Bu durum ışığında, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın, ülkemizden yola çıkarak Avrupa ülkelerine karayoluyla dönüşlerinde, Yunanistan’a girişlerine izin verilmediği cihetle, Yunanistan üzerinden transit geçiş imkânı bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın karayoluyla
Yunanistan üzerinden ülkemize transit geçiş yapma yönündeki planlamalarını, bulundukları ülkelerdeki Yunan makamlarından yönlendirme alarak yapmalarında fayda görülmektedir. Zira, fiili uygulamada farklılıklar olabilmektedir.


8. Büyükelçiliğimiz ile Başkonsolosluklarımıza acil durumlarda 7/24 ulaşılabilecek telefon numaraları:

Atina Büyükelçiliği:00 30 690 986 3466 / 00 30 2107263000

Atina Pire Başkonsolosluğu:00 30 694 656 48 70

Gümülcine Başkonsolosluğu:00 30 694 277 93 33

Rodos Başkonsolosluğu: 0030 694 609 35 63

Selanik Başkonsolosluğu:00 30 697 026 05 65

T.C. Dışişleri Bakanlığı / Konsolosluk Çağrı Merkezi:00 90 312 292 29 29

Gerektiği takdirde, Başkonsolosluklarımızla, e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden mesajla da iletişim kurulabilir.


Atina Büyükelçiliği
Saygıyla duyurulur.Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İZİN YOLU Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI